Vi vill att den skall ge en jämn avkastning 10% 10% 10% 10% 10% -> 1,1^5= 61% avkastning Hur ser börsen ut i praktiken? 25% 15% -12% -9% 40% -> 1,25*1,15*0,88*0,91*1,4 = 61% avkastning

Johan Bynélius - 18 Dec 2019