Iaktta hur du reagerar när aktiekursen på bolaget faller. Om du blir orolig så har du troligtvis köpt fel bolag/alternativt inte gjort din hemläxa. Ser du det som något bra har du köpt rätt bolag. Ett kursfall på ett bra bolag är alltid en möjlighet. Risk är inte detsamma som svängningarna på aktien. Risk är att inte förstå vad du gör.

Johan Bynélius - 21 Mar 2019