Hur värderar man ett företag?

En bra början är att först räkna ut ett riktigt resultat: Resultatet måste först ”tvättas” genom att ta bort påhittade bokföringskostnader. Vissa bolag har t.ex tillgångar som ökar i värde varje år En del bolag investerar stort i forskning och utveckling vilket expanderar resultatet i framtiden Trots det är bolagen tvungna att skriva av dessa tillgångar. Det leder till ett missvisande resultat. Dessa låtsasposter tar vi bort. När du tagit bort de påhittade investeringskostnaderna (som ger tillväxt) ska du istället lägga till de riktiga kostnaderna. Exempel: Du värderar McDonalds och de har investerat 100 pengar. 30 pengar har gått till att rusta upp den första McDonalds restaurangen så att den håller samma klass som i början av året. De andra 70 pengarna har gått till att bygga 5 nya restauranger. I detta fall ska bara 30 pengar räknas. De andra 70 pengarna har ju gått till att expandera framtida resultat. Till sist måste vi justera för det arbetande kapitalet i bolaget: det kapital som behövs för att driva bolaget. Om det arbetande kapitalet ökar så krävs det mer kapital som vi måste dra bort i kalkylen. Om det minskar, så lägger vi till minskningen i kalkylen.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019