Hör ofta folk använda sig av multipelvärdering tex P/E-tal, EV/EBITDA, P/S etc. Multiplar är dock inte värdering. De är en grovt förenklad värderingsteknik. Om du inte har en aning om vilka antaganden som gått in i förenklingen. -> Då blir det svårt att första vad talet står för. Säger inte att det inte kan vara användbart utan säger att jag ofta ser multipeln användas utan att kommunikatören har funderat på hur multipeln byggs upp. Om du vet vad som ligger bakom multipeln har du mycket mer nytta av den. Nuvärdet av alla framtida kassaflöden är det som är byggstenarna i all kassaflödesvärdering. Detta kräver scenarioanalys, som gör det möjligt för oss att identifiera vilken typ av antaganden som är nödvändiga för att komma till olika värderingskonklusioner. Det ger oss också möjlighet att finjustera våra antaganden tills de ger oss den aktuella aktiekursen. När vi justerat antagandena så att vi kommer fram till dagens aktiekurs kan vi sedan bedömma om dessa antaganden är rimliga eller orimliga. Har bolaget en rimlig värdering kan vi göra en mer detaljerad analys.

Johan Bynélius - 05 Dec 2019