Kvalitet finns dolt bland bolag som har en ledningsgrupp med investeringskompetens. Investeringskompetens är en bristvara hos i princip ALLA bolag. Istället för att söka någon med 40 års branscherfarenhet till styrelsen borde stora som små bolag söka styrelseledamöter med investeringskompetens. Vi jämför ett bolag som avkastar a) 10% på investerat kapital, med ett b) bolag som har 50% avkastning på det investerade kapitalet. 10% bolaget kräver 50% av vinsten för att växa 5% (10%*50% = 5%) 50% bolaget kräver 10% av vinsten för att växa 5% (50%*10% = 5%) a) Bolaget måste investera halva sin vinst för att växa 5% b)Bolaget behöver bara investera 10% av sin vinst för att få tillväxt på 5%. Frågor: 1) Hur mycket mer värt är då b-bolaget? 2) Om a) handas till ett P/E-tal på 10, vilket PE-tal skall b) då ha? Svar: 1) 80% mer värt. 2) PE-tal = 18 Slutsats: En investeringskompetens i styrelsen kan öka värdet på bolaget med det dubbla. En bra investerare i ledningen är lite som att ha en Maradona, Pelé eller Messi i laget. Blir inte samma drag om laget bara består av 11 st Anders Svensson. (Anders S var grymt bra, han också..)

Johan Bynélius - 05 Feb 2020