Hur vet du om personer som skall förvalta ditt kapital är duktiga? Det är extremt svårt och kräver att du själv är insatt i vad som skapar en framgångsrik investeringsfilosofi. Hur upptäcker du en fake/wannebe kapitalförvaltare som inte kan tillräckligt? Om hen har åsikter om alla bolag du frågar om. (istället för att kunna de hen äger riktigt bra) Det är av samma anledning som du själv skall sluta att ha åsikter om alla bolag. Lär dig de du äger riktigt bra och sluta tro att du är kapabel att kunna alla andra.

Johan Bynélius - 15 Aug 2019