Genom att vara extremt disciplinerad! Strategi är att välja bort. Välj bort 99,9 % av allt som kommer i din värld. Fokusera på det som är viktigt. Det gäller inom alla områden. Även som investerare. Välj bort 99.9% av alla bolag som kommer i din väg. Du behöver bara hitta ett (rätt) bolag för att det skall göra dig ekonomiskt oberoende.

Johan Bynélius - 15 Nov 2019