Det intressanta med den frågan är inte vilket svar vi kommer fram till. Det intressanta med den frågan är hur frågan uppkom. Om du investerar långsiktigt så kommer din avkastning från => tillgångens kassaflöde + inflationen + real värdetillväxt. Om vi jämför olika tillgångsslag med varandra så finns det objektivt sätt bara en solklar vinnare. Det är aktier. Är du långsiktig ska du med andra ord äga aktier och inget annat. Svaret är inte det intressanta. Det är intressanta är varför det finns så många förespråkare av tillgångsallokering. Förespråkare av riskjusterad avkastning. Det finns så många förespråkare för att det är enklare att tjäna pengar på er. Ju mer komplex lösning ni köper, desto högre marginal. Så här kan “säljtugget” låta: Vi ger dig möjlighet att köpa något som bara de kapitalstarkaste i världen kommer åt. Hur? Vi poolar ihop ditt kapital med andras och tillsammans blir vi starka. Vi risksprider ditt kapital så att du får obligations-, hedge- och aktiefonder, strukturerade produkter och fastigheter. Du kommer inte behöva engagera dig utan vi kommer vara aktiva och flytta ditt kapital till det tillgångslag som ger bäst avkastning. Bäst avkastning, men för vem?

Johan Bynélius - 22 Mar 2019