Om vi antar att du står i valet och kvalet mellan att investera i en företagsobligation eller att investera i ett företag direkt (köpa aktien) samt antar att du inte är kortsiktig, vad skall du välja? Jag förstår inte varför du skulle köpa företagsobligationen. Ägarna som valt att emittera företagsobligationerna har mer kompetens och insikt än du om bolaget de leder. De väljer att emittera obligationerna för att det är ett mycket billigare sätt att finansiera sina investeringar än om de skulle finansiera sig genom att ge ut fler aktier. Vill du då vara den som bara får en begränsad del utav uppsidan eller vill du istället köpa aktier i bolaget som kommer stärkas av investeringen som du hade varit med och sponsrat om du köpt obligationen. Obligationsmarkanden går som tåget. Investment grade obligationerna i världen består i snitt av över 50% BBB-papper. Det kommer att bli trångt vid utgångarna om BBB-bolagen blir nedgraderade till High Yield! Obligation=RISK! Det blir så galet när flocken söker sig till “säkra investeringar”. Säljaren får en säker bonus. Köparen av obligationen förstår inte alternativkostnaden han går miste om. ->Därför finns det köpare med lång placeringshorisont som köper obligationer

Johan Bynélius - 20 Feb 2020