Hur stresstestar du olika ekonomiska cykler? Du måste skräddarsy. Företag är olika och har olika känslighet. Alla recessioner är inte likadana: ”Boom and Bust” som bostadutvecklarna går igenom nu Balansräknings recession 90-talet och 2007-2008 etc. Vi har haft en mycket tuff industriell recession som pågått i >18 månader som vi är på väg ur först nu. Då vi inte hade en ”allmän” recession har det gått många förbi. I början av 90-talet hade vi en tuff konsumentrelaterad recession. Alla recessioner är olika. Du måste ha koll på bolaget du modellerar och förstå vilken typ av recession som bolaget är känsligt mot. Själv undersöker jag hur bolaget klarat recessioner historiskt. Jag undersöker bland annat hur de tidigare recessionerna kan jämföras med recessionen som jag är mest orolig för nu. Jag tycker att DCF-modellering är den bästa värderingsmodellen för att ta hänsyn till recessionsrisken. Då kan jag modellera hur saker förändras flera år framåt i tiden. Jag kan justera för tillväxt och marginaltrender. När jag till exempel använder en ”Sum-Of-The-Parts” modell med multipelvärdering måste jag justera multiplarna. Jag tycker att det blir svårare att komma fram till vilken genomsnittsmultipel som är korrekt, givet att hänsyn ska tas till recession.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019