a)nuddade varandra b)knuffade till varandra c)kolliderade med varandra d)mosades Aldert Vrij beskriver hur ovanstående ordval påverkar folks uppfattning av hur fort bilarna körde. I boken “Detecting Lies and Deceit” kommer han fram till att de olika ordvalen ovan leder till att lyssnaren tror att bilarna kört: a)50 km/h b)54 km/h c)61 km/h d)70 km/h Tänk på att du påverkas på samma sätt av hur journalister sätter sina rubriker på sina nyheter.

Johan Bynélius - 25 Feb 2020