Jag förenklar ner till kärnan. Bolag har en avkastning på sitt investerade kapital. De har också en kostnad för det kapitalet. Avkastning på kapitalet – kostnad för kapitalet = värdeskapandet Tricket är att bolaget skapar så stor skillnad mellan avkastningen och kostnaden som möjligt. Sen gäller det att kunna få till den skillnaden i så många år som möjligt. Ju högre skillnad och desto längre bolaget lyckas hålla konkurrenterna borta desto högre värde skapar bolaget. När bolaget skapat värde är det viktigt att bolagets ledning bryr sig om mig som aktieägare. Om ledningen roffar åt sig blir jag utan. Richard Bråse har idag skrivit en artikel om Catena Media där han beskriver hur illa det kan gå. Förvärvande bolag är i regel mycket riskfyllda. Det är superviktigt att ni undersöker att ledningen är disciplinerad i sina köp och att de har aktieägarnas intresse i första rummet. Catena Media caset beskriver en odisciplinerad förvärvsstrategi och en ledning som är sig själv närmast. Jag ser ofta imperium som byggs i syfte att gynna ledningen. Ledningen kan kräva högre ersättning när de leder ett större bolag. Hur kan aktieägarna tillåta det, frågar du? Indexhysterin har lett till svaga aktieägare. Därför kan bolagsledningar fortsätta råna bolag.

Johan Bynélius - 25 Mar 2019