Hur samvarierar avkastningen, tillväxten och kapitalkostnaden?

Hur samvarierar: Avkastningen på investerat kapital Tillväxten i företaget Kapitalkostnaden Vi antar att kapitalkostnaden är 20%, varje scenario lever i 15 år som övergår till en tillväxt på 3%. Första kolumnen visar ett bolag som har en avkastning på sitt investerade kapital som är lägre än kapitalkostnaden. Som ni ser leder en ökad tillväxt till att värde förstörs. Om ni investerar i detta bolag måste ni tro på att ledningen ska lyckas investera kapital bättre i fortsättningen. Antagligen bettar ni på en ny ledning eller att en aktivist kommer in i bilden. I den andra kolumnen får bolagen en avkastning på sina investeringar som motsvarar kapitalkostnaden. En högre tillväxt varken förstör eller förbättrar värde i bolaget. Tredje och fjärde kolumnen visar resultatet av att avkastningen på investeringarna är högre än kapitalkostnaden. Ju mer bolaget växer, desto bättre blir det. Kolumnerna visar tydligt hur investeringarnas avkastning och tillväxten driver värdet.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019