Hur påverkar Corona min investeringsportfölj

Om jag känner mig säker på hur det kommer att ändra mina bolags kassaflöden så tar jag in den nya information i värderingen av mina bolags kassaflöden. Om jag är osäker på hur det kommer att påverka även om påverkan i efterhand visade sig stor så kommer jag inte agera på den nya informationen. Om vi skall skapa avkastning som är bättre än marknaden så måste vi kunna bedöma våra bolags kassaflöden bättre än marknaden gör. När jag köper ett bolag så gör jag antagandet att bolaget kommer skapa ett starkare kassaflöde än vad resten av marknaden tror. Jag gör antagandet att marknaden är mer pessimistisk än vad jag är. Det är därför bolaget är ett B=bargain. Om det senare visar sig att jag har rätt kommer bolaget stiga snabbare än marknaden över en 5 års period. Låt oss se på två exempelföretag. Kommer oligopolet Visa och Mastercard som äger järnvägen för våra betalningar att drabbas så hårt som nedgången i börskurserna? Förra gången år 2008 så minskade konsumtionen med 2%. Sekulär tillväxt som ökad konsumtionen, skiftet från cash till digitala transaktioner samt bearbetning av nya kundsegment är tillväxtdrivkrafterna. Om alla blir “inlåsta” i sina hem kommer dessutom online användningen att öka där bolagens marginal är högre.

Johan Bynélius - 25 Mar 2020