Hur Microsoft blev världens största bolag…

Microsoft blev världens största bolag genom att äga världens operativsystem för persondatorer. Apples blev världens största bolag genon att äga operativsystemet för bärbara datorn. (Iphone mobiltelefoner) Alphabet(Google) blev också framgångsrikt genom att äga operativsystemet för den andra bärbara datorn. (Android mobiltelefoner) Amazon blev framgångsrikt genom att äga operativsystemet för ”Cloud infrastructure” Visa/Mastercard blev framgångsrika genom att äga operativsystemet för betalningar i den fysiska världen. Paypal kommer nog av samma anledning bli framgångsrika eftersom de äger operativsystemet för betalningar på nätet.

Johan Bynélius - 23 Oct 2019