Ränta-på-ränta-effekten = FCF*ROIC FCF = Den delen av kassaflödet som inte behövs för att behålla bolagets bestående konkurrensfördelar ROIC = Avkastningen på investeringarna. Produkten av dessa faktorer ger mig ökningen i underliggande värdet. Om bolag A kan återinvestera 100 % av sitt kassaflöde till 20% avkastning så kommer det underliggande värdet att öka med 20% Om bolag B kan återinvester 50% av sitt kassflöde till 40% avkastning så kommer det också att öka sitt underliggande värde med 20%. Utdelningar, som så många hyllar, dödar ränta-på-ränta-effekten. Vilka bolag har ni hittat som ger bra ränta-på-ränta-effekt?

Johan Bynélius - 05 Apr 2019