Regel för att tolka aktiemarknadens svängningar: 1) Aktiemarknaden reagerar inte på förändringar. 2) Den reagerar på skillnaden mellan förväntningarna och det verkliga utfallet. 3) Om förändringen är bra eller dålig, spelar ingen roll. Om marknaden förväntar sig att bolaget kommer tappa 1 miljon kunder, men det verkliga utfallet visar att ”bara” 500 000 kunder försvunnit. Hur tror ni aktiemarknaden reagerar? Trots att det är en dålig signal att bolaget tappat 500 000 kunder så kommer marknaden handla upp börsen eftersom de förväntade sig att bolaget skulle tappa 1 miljon. Anledningen till att marknaden reagerar på skillnaden mellan förväntan och verkligt utfall istället för att reagera på om nyheten är bra eller dålig beror på att marknaden redan tagit hänsyn till det förväntade värdet när de gjort sina prognoser. När verkligheten visar sig vara en annan så justeras värdet. En bra nyhet kommer att sänka marknaden om det inte är en lika bra nyhet som marknaden förväntade sig. En dålig nyhet kommer att höja marknaden om den inte är en lika dålig nyhet som marknaden förväntade sig. Kortsiktiga investerare som handlar på nyheter måste med andra ord vara insatta i marknadens förväntningar.

Johan Bynélius - 25 Mar 2019