1) Bolag som vinner på krisen 2) Bolag som kortsiktigt förlorar på krisen men sen vinner 3) Bolag som förlorar på krisen men blivit så billiga att risk-reward gör det värt att äga. Jag ger nedan ett exempel på bolag i kategori 2: Booking Holdings är en resebyrå. De gav hotell 850 miljoner betalda nätter år 2019. De har 40% marginal. 60% av deras kostnader är rörliga. De annonserar för att deras kunder(hotellen) skall få hotellgäster. Ledningsgruppen ser på sin affär ur ett investeringsperspektiv. Precis som jag vill att de skall göra. När det visar sig att efterfrågan på deras tjänster nu minskar på grund av Corona så kommer de låta bli att annonsera i takt med att intäkterna minskar. De har en reservkassa på 6 miljarder dollar och 2 miljarder ytterligare i ”checkkredit”. Bookings värsta konkurrent AirBnB går knappt break-even. De kommer säkert att klara sig men inte utan skador. När det här är över kommer Booking ha en vingklippt konkurrent. När resandet återkommer så kommer Hotellen desperat behöva Bookings för att fylla sina rum. Då hotellen också kommer vara sårade ekonomiskt kommer Bookings tjänster som är prestationsbaserade vara betydligt mer lockande för Hotellen jämfört med att själva behöva lägga ut kapital för att fylla sina Hotell.

Johan Bynélius - 25 Mar 2020