Hur kan en stark BNP-rapport sänka aktiemarknaden?

Orsaken är att en stark ekonomi får två konsekvenser för marknaden. Konsekvenserna startar sedan en dragkamp om vem som vinner. Konsekvens 1: Bolagen får förutsättningar för att sälja mer av sitt erbjudande i en stark ekonomi. Konsekvens 2: En stark ekonomi kan driva upp inflationen som då höjer räntan. Aha, om räntan höjs så blir de värdena jag ska diskontera lägre. Bolagets värde = Framtida kassaflöde/ diskonteringsräntan Vilken av konsekvenserna som får störst betydelse för aktiemarknaden beror på var vi befinner oss i konjunkturcykeln. I en lågkonjunktur betyder oftast en stark BNP-rapport stigande aktiekurser eftersom konjunkturcykeln påverkar högre framtida kassaflöden betydligt mer än den högre diskonteringsräntan. I en lågkonjunktur betyder omvänt en svag BNP-rapport sjunkande aktiekurser eftersom lägre framtida kassaflöden får större betydelse än en lägre diskonteringsräntan. I en högkonjunktur betyder oftast en stark-BNP rapport sjunkande aktiekurser eftersom de högre framtida kassaflödena får lägre betydelse än den högre diskonteringsräntan. Orsaken är att marknaden på toppen av en konjunkturcykel är mer oroad för inflationshotet.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019