-Ingen aning

Vad anser du om värderingen på börsen just nu? Är den inte jättedyr?
-ingen aning

Är Aktie X köpvärd nu?
-Ingen aning

Hur påverkar makrohändelse x?
– Den påverkar på det här sättet men eftersom det är omöjligt att förutspå utfallet är det slöseri att lägga tid på att förutspå.

-Vanliga frågor till mig och mina svar-

Jag tittar aldrig på TV. Jag har sällan koll på hur börsen går. Jag analyserar bolag och är ointresserad av hur börsen generellt är värderad. Jag följer mindre än 1% av alla aktier. Drar nytta av långa makrotrender men enskilda makroutfall lägger jag ingen tid på.

Det kan nog många tycka är märkligt, särskilt med tanke på vilken bra trackrecord jag har. En förvaltare skall väl sitta med 8 Bloomberg skärmar och studera marknadens alla rörelser i realtid dygnet runt.

Inte jag. Jag läser på dagarna. Jag går på promenader. Jag studerar bolagen. Jag har stenkoll på min sömn. Jag försöker lägga upp min dag så jag är förberedd att fatta bra beslut. Det viktigaste i mitt jobb är att fatta rätt beslut. Lagom informerad men inte överflödigt informerad så att jag blir distraherad eller i värsta fall kaxig.

Jag tajmar inte utan tror mer på att vara placerad i rätt företag som klarar olika scenarior.

Johan Bynélius - 17 Dec 2020