Hur skapar du en bra portfölj? Invert, always invert! (Jacobi) Hur skapar du problem i din portfölj? Hitta belånade bolag. Hur eliminerar du problem i din portfölj? Undvik belånade bolag. Det är mycket svårare att få problem om bolaget inte har någon skuld.

Johan Bynélius - 30 Sep 2019