Alexander Pärleros har framgångsrikt (!) byggt sitt koncept kring frågan. Jag fick också frågan av Navid Fard på ”How to talk”. Igår fick jag återigen frågan. Istället för att reptilsvara bad jag om att få återkomma när jag verkligen funderat över svaret. För att verkligen förstå måste du kunna förklara på ett enkelt sätt. Jag försöker här förenkla ner svaret till sin absoluta kärna. Alla läsare har olika definitioner på att vara framgångsrik men jag svarar utifrån vad jag anser. Jag tror dock kärnan stämmer oavsett hur du definierar ”att vara framgångsrik”. Vad kom jag fram till? Trumvirvel! Nu kommer svaret!!! ”Det bästa sättet att få det du vill ha i livet tror jag är att förtjäna det du vill ha. Leverera det du själv skulle vilja uppleva om du satt på andra sidan.” Hur skulle ni själva svara om jag bad er om kärnan?

Johan Bynélius - 25 Mar 2019