Genom att ”tåla lidande”. År 1972 genomfördes det som kom att kallas för Marschmallowsexperimentet på Stanford University. De fyraåriga barnen som deltog i studien erbjöds varsin marshmallow. Ledaren för försöket berättade för barnen att de skulle erbjudas två marshmallows var om de kunde motstå att äta upp marshmallowen direkt. Forskarna analyserade hur länge varje barn kunde motstå frestelsen att äta marshmallowen och om detta samvarierade med barnens framtida framgång. I efterföljande studier fann forskarna att de barn som lyckades motstå att äta marshmallowen visade sig ha bättre framgång i livet mätt i SAT poäng, utbildningsnivå, Body Mass Index med flera mättal. Jag är övertygad om att vår förmåga att fördröja ”vår tillfredställelse” också påverkar vår avkastning när vi placerar vårt kapital. Jag ser det som ett av aktiemarknadens syften att flytta kapital från de som måste ha tillfredställelse snabbt till de investerarna som har tålamod.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019