Schwab erbjuder gratis courtage på aktier och optioner! Hur är det möjligt? Ebberöds bank? Schwabs affärsmodell är inte bara transaktionskostnader. Före beskedet stod transaktionskostnader för <11% av intäkterna. Det är värre för konkurrenterna där transaktionskostnader kan stå för >30 % av intäkterna. Schwab är mer likt Costco i affärsmodellen. Schwab erbjuder brett utbud av tjänster och motsvarigheten till den årliga medlemsavgiften betalar kunderna genom att Schwab tjänar ränta på alla kontanter som ligger på depåerna. De tjänar pengar på skillnaden mellan vad de betalar till kunderna och den ränta de får på sina räntepapper. Ju högre ränta desto större intjäning. Tror ni på högre räntor -> investera i Schwab. Tips. Även svenskar kan bli kunder på schwab.com. Då slipper ni dessutom dyra växlingsavgifter. Idag tjänar alla svenska aktörer stora intäkter på dina valutaväxlingar. Du kan få betala upp till 1% i valutaväxlingsavgift. Avgifterna urholkar din avkastning.

Johan Bynélius - 02 Oct 2019