Har du föräldrar som är pensionärer? Har du koll på hur de placerar sitt kapital? Min erfarenhet är att många pensionärer tappar stor del av sin sociala struktur i samband med pensionen. Ungarna är mitt upp i karriären och har inte tid. Istället dyker den finansiella rådgivaren upp. Han är där och visar dina föräldrar uppmärksamhet. Det är inget fel i det. Problemet är att denna uppmärksamhet kan bli mycket dyr för dina föräldrar. Det kan kosta en stor del av pensionen. Vill du dina föräldrar väl är det din skyldighet att stötta och ge din “second opinion” på de råd rådgivaren kommer med. Det är viktigt att det sker före föräldrarna fattar beslut.

Johan Bynélius - 07 Oct 2019