Läskiga inflationen visar sig i dörrspringan…

Skillnaden mellan Tresury bonds och Tips visar på högre oväntad inflation.

Två möjliga scenarior.

A)Here’s Inflation och den kommer stort. => dödar obligationer. Kommer vara dåligt för aktiemarknaden i stort.

De bolag som kan klara sig är bolagen med pricing power. Vilka är det?
Några exempel:
Fastighetsbolag med KPI klausuler,
FANG Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook, Netflix.
Läkemedelsbolag tex Roche,Merck&Co.
Pipelines tex Magellan Midstream Partners.
Kommer ni på några bra?

B) Inflationen ökar temporärt och inte mer än att vi klarar av det. Då fortsätter vi på samma bana dvs aktier fortsätter vara oslagbart.

Långsiktiga investerade som redan äger bolag med pricing power är förberedda!

Johan Bynélius - 31 May 2021