Det går inte att låta bli att älska den mannen.

I Amazons senaste aktieägarbrev redogör han för vilket värde han skapar för sina olika stakeholders.

Lägg särskilt märke till vilket värde Amazon skapar för kunderna. Jag brukar ibland kalla min investeringsfilosofi CAMP-BH.”H” står då för Hidden value. Här är ett exempel på när Bezos lyfter fram det gömda värdet.

Så enkelt är företagande och

Så brilliant pedagogisk är Jeff Bezos.

Johan Bynélius - 28 Apr 2021