Långsiktighet gör att du dras mot bolagets avkastning. Det intelligenta med att vara långsiktig och äga ett företag under en lång tid är att ju längre tid du äger företaget, desto mer kommer din avkastning att likna den avkastning som företaget har på sitt egna kapital. Om du är långsiktig gäller det således ”bara” att hitta bolag som kommer skapa en hög avkastning på det egna kapitalet under lång tid.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019