2092 bolag passerade det kriteriet. 149 bolag på svenska börsen! Om du har en indexfond har du grovt förenklat ca 20% av innehavet i dessa bolag. Vi antar att du köpt dessa bolag genom index eller genom något liknande valfritt dårskap. Då har du betalat 10 gånger omsättningen. Samtidigt antar vi att du sätter en maxtid på 10 år tills du ska ha fått tillbaka ditt investerade kapital. Det är väl ingen konst? Konsekvensen blir att bolaget ska betala ut hela sin omsättning som utdelning under de närmaste 10 åren. Juste, en liten detalj… Bolaget får inte ha några kostnader, eftersom det innebär att bolagets utdelning inte kan betalas ut. Innan du köper bolagen får du åka runt till fackföreningarna och förhandla till dig att de som arbetar på bolagen du köper inte ska ha någon lön de närmaste 10 åren. Du får dessutom se till så att bolagen du köper börjar med dubbelbokföring eftersom de kommer göra hela sin omsättning i vinst. Om bolaget betalar skatt kommer du inte få tillbaka insatsen, så utdelningen måste betalas ut svart. Bolagsledningen riskerar fängelse för skattefusk, så jag vet inte hur du ska kunna övertyga dem. Vad tror ni dessa 149 bolag avkastat när vi plockar fram inlägget om 3 år?

Johan Bynélius - 22 Mar 2019