Kunder som kommer tillbaka.
Kunder som berättar för andra hur bra bolagets produkt är.

Bolag som har återkommande intäkter. När bolaget vet hur mycket intäkter som återkommer blir det så mycket enklare att planera och driva bolaget.

Var hittar man bolag med boomerang kunder.

Utspritt!

Bolag som har produkter som slits och måste ersättas.

Bolag med långa kontrakt.

Prenumerationsbolag.

Mjukvarubolag med sticky lösning

Johan Bynélius - 22 Jun 2021