Härligt! Your greed is good. Inte för dig men för mig. Hypotesen om den effektiva marknaden skulle fungera om jag vaknade upp en dag och möttes av enbart rationella logiska investerare. Den dagen ligger nog långt borta… Min erfarenhet är att många investerare är irrationella. Det är sällan slumpmässigt. Faktum är att människan är förutsägbart irrationell. Girighet, otålighet och hybris är några flockbeteenden som jag ser påverka priserna på börsen. Otålighet och girighet styr investerare bort från högkvalitativa, stabila bolag som långsamt bygger värde över tiden. Istället placerar många investerare i mer riskfyllda bolag där utfallet är mer osäkert. Deras hybris gör att de tror sig kunna välja rätt riskfyllda bolag. Sammantaget har dessa egenskaper lett till en systematisk underprissättning av högkvalitativa bolag och systematisk överprissättning av bolag med låg kvalitet. Därför ger stabila, tråkiga och långsamma investeringar en bra avkastning.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019