Allt går att sälja med mördande reklam Allt går att sälja om du börjar med fel antaganden If you can claim that 1=2 you can prove anything. Assume 1=2 and prove you are the pope. That is easy. -The Pope and I are 2 -Therefore the Pope and I are 1. -Therefore I am the Pope. I min investeringsfilosofi CAMP-B står ”B” för Bear case. I den fasen går jag bland annat igenom och testar mina antaganden. Fel antangande leder till fel slutsatser. Garbage in, Garbage out.

Johan Bynélius - 25 Jun 2019