Har du ideer? Brukar många dissa dina ideer? Fråga dig då följande: – Har personen som dissar dina ideer åstadkommit något själv? Svar nej: Strunta i vad den personen tycker. De har aldrig skapat något. Svar ja: Nu kan du lyssna och utvärdera. Omge dig med många som skapat något tidigare. Sunt förnuft

Johan Bynélius - 07 Jan 2020