Om jag skulle låta någon investera mitt kapital så skulle jag välja en förvaltare med få restriktioner. Ju fler begränsningar förvaltaren skulle ha i sitt mandat desto mindre intressant skulle hen vara. Om jag skulle investera i ett förvärvande bolag skulle jag vilja att det var ett konglomerat. Ju mer nischat bolag desto mindre intressant skulle det vara. Ser ni mönstret? I dagens låga inflations och tillväxtmiljö växer inte bra förvärv på träd. För att du ska hitta bra investeringar som förvaltare eller bra förvärv som förvärvande bolag måste du kunna vara opportunistisk. Du måste kunna hugga när branscher går igenom kriser, bolag blir Amazonhotade, bolag blir drabbade av Kina-USA handelskonflikten eller liknande köptillfällen. Om du investerar med nischad förvaltare som t.ex bara får investera i Sverige så kommer du bara göra en bra investering så länge just svenska bolag är köpvärda. Om du investerar i nischat förvärvande bolag kommer du bara göra en bra affär om dess bransch har köpvärda bolag.

Johan Bynélius - 25 Mar 2019