Finns inget egen syfte i att bli illa omtyckt. Det är samtidigt svårt att vara helt fri om du är rädd för vad andra skall tycka om dina åsikter och beteende. Läste det precis och tyckte det var tänkvärt. Vad anser ni? It is proof that you are exercising your freedom and living in freedom, and a sign that you are living in accordance with your own principles. Conducting yourself in such a way as not be disliked by anyone is an extremely unfree way of living.” – Ichiro Kishimi and Fumitake Koga in ‘The Courage to be Disliked” (2013)

Johan Bynélius - 02 Sep 2019