“William Gibson” Cyberpunk Då var “Cloud computing” en tydlig framtidsbransch. Den kallades “infrastruktur-som-en-tjänst”. Det fanns tre potentiella vinnare. Microsoft, Amazon, Google. Före cloud blev stort fick du “cloudbusinessen” inkluderat i priset för bolagens “core business”. . Det var en gratisoption. Idag är det tydligt att Artificiell Inteligens kommer att bli en framtidsbransch. Potentiella vinnare är Alphabet och Baidu. Du betalar för bolagens core business när du köper bolagen. Värdet för AI-delen är enligt mig inte inprisat. Det är en gratisoption.

Johan Bynélius - 18 Dec 2019