Duktiga affärsmän köpte fastigheter. Läge, läge, läge var den bestånde konkurrensfördelen. Om du ägde fastigheter på Norrmalmstorg hade du kontor som stod på rad.

Om du var handelsman Erling/Stefan Persson och kontrollerade butik på hamngatan hade du en bestående konkurrensfördel. Kunder strömmade förbi din butik.

Idag är fastigheter inte var de varit. Om du idag skall äga konkurrensfördelen som låg i fastigheter måste du kontrollera flera delar:

1) en virtuell fastighet(nätbutik)

2) Ett lager

3) Last mile leverans

Skalfördelar vinner:

1) Den virtuella butiken blir bättre med mer data.

2) Ett nätverk av lager nära kunden skapar snabbare leverans.

3) ju mer varor som skall levereras desto lägre kostnad per vara. (kan diskuteras)

Ovanstående är en av anledningarna till att jag tror att Amazons retail-del kommer vara svåra att konkurrera med. De är i en positiv spiral där deras konkurrensfördelar blir starkare och starkare.

Amazon håller på att bygga fastigheten som kommer hem till hela världens befolkning.

Räcker inte att fixa till hemsidan. IT infrastruktur/Varulager kräver enorma investeringar. När butiken står på plats utanför ditt hem blir det svårt för konkurrenterna.

Johan Bynélius - 25 Nov 2020