1) investera i befintlig verksamhet för framtida tillväxt 2) förvärva eller starta nya verksamheter 3) betala ner skuld 4) återköpa aktier 5) betala utdelning⠀ De bolag som förvärvar andra tex Lifco, Addtech, Lagercrantz bör ha en “M-kompetens” i min investeringsfilosofi CAMP-B. M= Margin of Safety/ Säkerhetsmarginal Kassaflödet investerar de i företag som kommer att generera ett positivt kassaflöde, växa lönsamt med tiden och som ÖVERTRÄFFAR LÄMPLIG RISKJUSTERAD AVKASTNING på det investerade kapitalet. Om de inte kan uppnå dessa mål, bör de vänta tills de kan, eller återlämna kassaflödet till sina aktieägare i form av skuldsänkning, återköp av aktier eller utdelning. 2/3 av förvärvande bolag kapitalförstör. Därför är förvärvande bolag intressanta att analysera. Investerare är “brända barn”. En annan anledning är att analytiker har svårt att värdera framtida förvärv. Jag undviker s.k “Roll-ups” som tror att de skall skapa synergier. Jag gillar inte heller Holdingbolag vars ända styrning är genom styrelsearbete. Mina förvärvsfavoriter är förvärvsbolag som har operationella vertyg för att effektiviser de bolag de köper. Danaher, Constellation Software och Roper är lysande exempel.

Johan Bynélius - 03 Jun 2020