Köp bolag som:

-alltid ökar sin organiska försäljning/omsättning.
-alltid har stabila marginaler och höga marginaler alternativt lägre marginal men stabilt hög omsättningshastighet
-verkar i en branschstruktur där lite förändras
-där teknikutvecklingen är långsam så att det finns lägre risk för disruption

-köp när bolaget är billigare än vanligt tex vid börsras eller när bolaget går igenom period där det är mindre populärt

Sälj bolaget:

-Aldrig (underförutsättning att ovanstående fortfarande gäller)

Johan Bynélius - 24 Feb 2021