Det säger jag trots att jag själv förvaltar en fond.

Visst det är super för småsparare eftersom de kan investera små summor.

Den stora nackdelen är att ALLA fonder ”per default” är kortsiktiga. Jag som förvaltare är i fondandelsägarnas våld. Om de säljer sina andelar i panik när börsen rasar så måste jag också sälja.

Om du äger en fond så är det som att kliva på en buss där förvaltaren kör. När börsen rasar så kommer dina medpassagerare springa fram till föraren och slita i ratten.

Av den anledningen är din fond lika långsiktig som den kortsiktigaste fondandelsägaren.
Vill du skapa en optimal struktur för låg avkastning. ->Skapa en fond.

Av den anledningen hoppas jag att alla potentiella kunder till min fond som har en kortsiktigare horisont än 5 år istället väljer mina konkurrenters fonder. Konkurrenterna blir då enklare att slå.

Alla kunder som har ett större kapital borde därför istället välja Fairs kapitalförvaltning eller Investmentbolaget CAMP-B.

Det finns två fördelar med att starta en fond och ingen av dem har något med avkastningen att göra.

1) de är bra för småsparare
2) Det är det enda journalister skriver om. Fonder är därför det enda sättet att skaffa sig en låg kundanskaffningskostnad.

Johan Bynélius - 18 Sep 2020