Följ tabellen

Tabellen visar vilken avkastning du får på en investering per år i ett bolag som du köpt för 20 ggr vinsten och där vinsten växer med 15% per år. Tabellen visar vad börsen betalar för ditt bolag när du säljer det. (Y-axeln) X-Axeln visar din innehavstid.

Johan Bynélius - 24 Jan 2020