Flow? Är det vägen till lycka? Jag är i alla fall som mest lycklig när jag hamnar i ett “flow”. Hur hamnar jag där… När jag kan vara fokuserad och gå på djupet är jag som mest lycklig. Jag organiserar min dag så att jag kan stanna i mitt flow och vara djupt koncentrerad utan att bli störd. Jag har mitt rum längst bort i en korridor där ingen har en anledning att vara. Jag har hörlurar med musik så att jag inte hör omvärlden. Har bara möten på lunchen. Jag läser. Jag analyserar. Jag skriver. Det är min arbetsdag. På jobbet är det hjärnan som får flow. Jag stänger ut det sociala. Världens roligaste jobb. Social då? Social är jag med mina vänner och familj på fritiden. På fritiden är det hjärtat som får flow. Då gäller det att gå på djupet i relationerna. Då är det hjärnan/jobbet jag stänger ute.

Johan Bynélius - 27 Nov 2019