Därför är negativa nyheter i media ofta bra köpsignaler. När ni läser något liknande följande så är det en signal att studera bolaget djupare. ”Det var en riktig rysare”. ”Antingen ska man vara väldigt långsiktig eller ställa sig utanför”, fortsätter han. Varför? Om bolaget är opopulärt så är det billigt att köpa. Är det billigt att köpa så ger bolaget högre avkastning och lägre risk om det visar sig att flocken har fel.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019