Träffade en fondförvaltare hos en stor etablerad aktör i helgen. Han ställde en fråga om min bok. Är din avkastning på 22% per år geometrisk – eller aritmetiskt uträknad?

Det han menar är om jag haft en avkastning på 210 % över 9,5 år där jag delar 210% med 9,5 och kommer fram till 22,1 % eller om jag

haft en uppgång på 1,221^9,5= 669%.

Först trodde jag att han skojade med mig. Vad menar han. Att jag skriver 22% i årlig avkastning när jag bara haft 12% i avkastning!? (1,12¨10=220% avkastning/10=22%)

Jag drar fyra slutsatser av hans fråga.

1) Finansbranschen är en lurig bransch som målar upp mycket i alltför bra dager

2) Vi har barn i samma skola så han känner mig inte jättebra men det gör ändå ont att han ens tror att jag skulle kunna vara så lurig

3) Han är tvingad att bara köpa svenska aktier och då har 12% i avkastning varit bra de senaste 10 åren.

4) Jag kanske överanalyserar 😉

Johan Bynélius - 17 Nov 2020