Vuxennappen för investerare. Bostadsrätter till barnen skulle trygga deras framtid. Den kraftigt stigande fastighetsmarknaden med dess framgångsbrus skapade döva investerare. Före du börjar att investera är det viktigt att definiera din investeringsfilosofi. Vad tror du skapar avkastning? Att köpa en tillgång – för att du tror att du ska kunna sälja den vidare till någon som är mer okunnig än du – är ingen bra idé. Risken att du inte hittar någon att skicka ”Svarte Petter” vidare till kommer att kosta dig dyrt. Det hindrar inte, att den som har köpt och spekulerat i sitt boende de senaste 30 åren – och hann sälja i tid – tjänade mycket pengar. I teorin finns det kanske en chans att du hittar en annan investerare som är villig att betala mer för villan/bostadsrätten än vad du köper den för. Men kan du ärligt säga, att du är säker på det? Till syvende och sist finns det bara ett hållbart skäl att köpa en tillgång. Nuvärdet av tillgångens kassaflöde är högre än priset du köper tillgången för. Fatta inga köpbeslut baserat på historiska priser. Priserna kan ha dopat sig med låg ränta lågt utbud hög efterfrågan Ryssfemmorna i investerarvärlden… Grunda istället dina avgöranden på tillgångens framtida kassaflöde.

Johan Bynélius - 22 Mar 2019