Faktorer som ökar sannolikheten: + Branschen & Bolaget har långsiktigt haft höga nivåer av ROE, ROIC + Sekulär efterfrågetillväxt + Bolaget är självfinansierat + Tillväxten är organisk Faktorer som minskar sannolikheten: – Branschen & Bolaget med låga nivåer – Sekulär efterfrågeminskning – Bolaget är beroende av externa finansiering – Tillväxten sker genom uppköp

Johan Bynélius - 21 Mar 2019