Få saker är så missförstådda som valutans effekt på investeringar. Ett vanligt exempel är att media lyfter fram att svenska börsen ökat ca +12% i år, likvärdigt med amerikanska börsen som också skall ha ökat ca 12%. Jag tycker det är mer Fair att berätta att den amerikanska börsen ökat +21%. Istället för att vagga in svenskarna i det förträffliga med att alltid köpa svenskt. (Mediahusen kanske säljer annonser enklare om vi har svensk fokus?) Skillnaden mellan 21% och 12% är över 70%! Orsaken till att media visar ca 12% är att de visar avkastningen i lokal valuta dvs i kronor respektive dollar. Äpplen jämförs med apelsiner. De tar inte hänsyn till att dollarna ökat drygt 8% mot kronan. Det är ungefär som att media skulle göra ett reportage där de jämför mjölkpriset på ICA och Konsum. Deras slutsats i artikeln skulle vara att mjölken kostar 10 kr/liter på Konsum. Scoopet i artikeln skulle vara det skandallösa att mjölkpriset var ca 8% dyrare på ICA. Ingenstans i artikeln skulle det stå att de jämförde priset i kronor på COOP men i dollar på ICA. Märklig värld vi lever i…

Johan Bynélius - 24 May 2019