Ja värdelös Om du inte har ”C”:et i Camp-B. Förstod du inte? Läs en gång till och tänk efter noga så förstår du att jag har rätt.

Johan Bynélius - 23 Jun 2020