Bolaget är detsamma men ägarna har olika egenskaper.

-> Vissa har köpt för att de vill följa flocken, andra har gjort analysen.

-> Vissa köper och säljer ofta, andra är mer långsiktiga.

-> Vissa köper dyrt, andra billigt.

-> Vissa köper en börskurs, andra ett bolag.

-> Vissa köper ett snitt(index), andra ett bolag

Det räcker inte att jag hittar ett bra bolag, jag måste köpa det till rätt pris, jag måste ha tålamod, jag måste ha gjort analysen för att stå emot motgångar etc. Andra gör på ett annat sätt.

Aktiemarknaden är en av de mest rättvisa områdena i livet.

Alla har samma chans.

Det är vackert.

Johan Bynélius - 28 Apr 2021