Vad kan vi lära oss av det? När jag jämför värderingar på bolag utanför börsen med bolag på börsen ser jag ibland värderingar som är högre utanför börsen. Samband? Har pendeln vänt? Har vi gått från rabatt till premie på onoterat? Är det logiskt?

Johan Bynélius - 30 Sep 2019